Op donderdag 27 mei 2021 heeft het bestuur van Chamavi de Almeerse gemeenteraad toelichting gegeven of de bezwaren met betrekking tot de komst van de mega windmolens op de Stichtsekant.

In deze post delen wij graag het verhaal wat het bestuur heeft gedeeld.

Vanavond sta ik voor u om u te vragen niet verder te gaan met het plan windmolenpark Stichtsekant.
De locatie van de windmolens hebben een grote impact op onze vereniging en de gasten.
Maar ook de omgeving zal door de komst van de windmolens schade ervaren, denk hierbij aan de flora en fauna van het Cirkelbos, de wijken Boss, Overgooi en Almere-Hout, het bedrijventerrein Stichtsekant en de naast gelegen gemeente Huizen.
Wij hebben ook de steunbetuigingen van verschillende verenigingen en instanties die rond de locatie van de windmolens actief zijn.

Om onze burgeractiviteit kracht bij te zetten pak ik graag onze petitie erbij die nu op 801 handtekeningen staat tegen de komst van de windmolens.
Net als in 2013/2014 is de weerstand tegen de komst van windmolens op of langs de Gooimeerdijk erg groot toen gesteund met 2400 handtekeningen.
Zoals bekent zijn wij een naturistenvereniging. Daar wordt door sommige mensen lacherig overgedaan, maar naturisme doe je niet, je bent het!

Maar wat is naturisme?

Naturisme is een manier om in harmonie met de natuur te leven, door samen naakt te zijn, gekenmerkt door zelfrespect, respect voor anderen en hun opvattingen en respect voor het milieu.

Vanuit deze betekenis sta ik u vanavond te woord.

Onze naturistenterrein Hamaland is ongeveer 9 hectaren groot en bevindt zich op de rand van het Cirkelbos.

Een ware parel in de polder. Het is een rustige omgeving en binnen de vereniging die al 35 jaar bestaat is jong en oud betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging.Immers wordt bijna alles op ons terrein door de leden zelf onderhouden, dus de leden zijn ook erg betrokken bij het onderwerp van vanavond.

In tegenstelling tot een normale camping, zijn wij een vereniging met kampeer mogelijkheden op eigen terrein. Dit betekend dat wij het hele jaar door open zijn voor leden, en zijn wij ook buiten het seizoen op Hamaland te vinden. Leden met een jaarplaats verblijven er dus ook in de wintermaanden.

Helaas is de tribune van de raadzaal gesloten en kunnen burgers niet fysiek aanwezig zijn, anders had de tribune vol gezeten met Chamaven.

Nu waarom de burgeractiviteit, waarom willen wij het gesprek met de raad aangaan.
Dat is simpel, op 26 november 2020 heeft de corporatie Almeerse Wind via een burgerinitiatief een uitspraak van de raad gevraagd over de procedurele medewerking aan de plaatsing van windmolens op de Stichtsekant.

De raad heeft toen ingestemd met een onderzoek naar de haalbaarheid, de uitkomsten van dit onderzoek laat nog op zich wachten. Maar wij hopen dat U de raad van Almere ongeacht de uitkomst van dit onderzoek niet verder gaat met de procedurele medewerking voor de bouw van de windmolens op de Stichtskant.

Als de windmolens wel worden gebouwd op deze locatie komt de rust op het terrein en de pracht van ons terrein in gevaar. De windmolens zullen het hele jaar door zowel hoorbaar als niet hoorbaar geluid, trillingen en zichtbaar slagschaduw produceren.

In verschillende publicaties van gerenommeerde instellingen zijn de gevolgen van deze geluiden en trillingen omschreven als schadelijk voor de volksgezondheid.
Dit is recentelijk ook beschreven in een brandbrief van een honderdtal huisartsen.

Dit zal dus een probleem veroorzaken bij onze leden met een seizoen- of jaar-plaats, maar ook is er een zorg dat het aantal gasten wat gebruikmaakt van ons terrein zal afnemen.
Door deze afname komen onze inkomsten uit de exploitatie van onze kampeerplaatsen in gevaar. Zonder voldoende inkomsten kunnen wij ons mooie terrein ook niet goed onderhouden en zal deze pracht na 35 jaar te hebben bestaan in gevaar komen.

Dat is overigens geen verwachting, maar een feit!

Zusterverenigingen waar ook windmolens naast of in de buurt staan ondervinden deze ontwikkeling, en dan praten wij over relatief kleine windmolens vergeleken met de mega windmolens die in de planning staan voor windmolenpark Stichtsekant.

Ook de natuur is voor ons een belangrijk punt, met ons terrein zitten wij op de rand van een prachtig bos, het Cirkelbos.

De flora en fauna is met de komst van de windmolens in gevaar, de windmolens worden gebouwd op een locatie die is aangemerkt als hoog risico gebied voor vogels door de Vogelbescherming Nederland.
Ik zal nu geen beelden laten zien van vogels die een windmolen zijn tegengekomen. We weten inmiddels wel hoe dat eruit ziet.

Maar laten wij ook een ander dier in het Cirkelbos niet vergeten. De reeën! Afgelopen weken hebben wij al een paar keer een item voorbij zien komen dat de reeën met rust gelaten moeten worden, de mens verstoord het leefgebied. Dat zullen deze windmolens ook zeker gaan doen, dag in, dag uit het gebrom en gesuis van de wieken. Dat zal zeker niet bijdragen aan de rust in het leefgebied.

Ook voor de recreatie in en rond het Cirkelbos zal het een probleem zijn.
Dat zou zonde zijn, helemaal nu de Gemeente Almere de infrastructuur in het bosgebied aan het aanpassen is met bijvoorbeeld de nieuwe fietsbrug om het Cirkelbos en het Kathedralenbos met elkaar te verbinden.
De windmolens zijn dan niet echt een mooi aanzicht als recreanten willen genieten van het mooie uitzicht in en rond het bosgebied en de Gooimeerdijk, en laten wij hier de slagschaduw niet vergeten die ook in het bosgebied ervaren gaan worden naast het eerder genoemde geluid.

Al met al genoeg stof om over na te denken, maar wat kan Almere dan doen aan duurzame energie?

Nou er zijn verschillende gemeenten in Nederland die inmiddels hebben besloten dat eerst alle daken voorzien worden van zonnepanelen, voordat er gesproken gaat worden over de komst van eventuele windmolens. Gemeente Montfoort is een van deze gemeentes.

Dat gezegd hebbend willen wij de raad nogmaals vragen niet in te stemmen met de komst van de windmolens op de locatie Stichtsekant.

Hoe verder

Nou… wij kunnen nog steeds uw handtekening gebruiken, hoe meer, hoe beter. Met deze handtekeningen geven wij een duidelijk signaal af naar de gemeenteraad.

Klik hier voor Petities.nl

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Wij versturen per kwartaal een nieuwsbrief.

Door het indienen van deze aanvraag accepteer je de algemene voorwaarden van de dienstverlening en het privacybeleid

Privacy | Copyright © 1985-2023 Naturistenvereniging Chamavi.